zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

Nasza historia

   Historia naszego przedszkola wiąże się z placówką, które funkcjonowało w Domu Parafialnym sióstr zakonnych od 1. 09. 1961 roku.
Nastąpił jednak moment kiedy Przedszkole Nr 2 wraz z personelem i dziećmi zostało przeniesione do nowo otwartego budynku przy obecnej ulicy Armii Krajowej. Wydarzenie to miało miejsce 1 września 1970 roku i od tej pory datujemy nowy okres funkcjonowania przedszkola. Ta data stała się również początkiem do odliczania jubileuszy.
   Pierwszą panią dyrektor nowego przedszkola została Pani Irena Kujawa, która pełniła tę funkcję przez 7 lat. Przedszkole liczyło wtedy 4 oddziały a w nich 120 dzieci.
1 wrzesnia 1977 roku kierowaniem placówki podjęła się Pani Halina Nowakowska. Wspólnie z Radą Pedagogiczną i dziećmi rozpoczęła pracę nad nadaniem nazwy przedszkolu. Nadanie nazwy nastąpiło 1 czerwca 1979 roku. Od tego czasu praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna skupiona była wokół barwnej postaci misia, który po dzień dzisiejszy towarzyszy dzieciom w zabawach.
Z roku na rok zwiększała się liczba zgłaszanych dzieci do przedszkola, w związku z tym uruchomiono dodatkowe oddziały, które pracowały na drugą zmianę – od 15.00 do 19.00. Zwiększyła się również liczba pracowników pedagogicznych i obsługowych. Łącznie w przedszkolu pracowało 26 osób. Ze względu na powyższą sytuację na stanowisko wicedyrektora powołano nauczycielkę tutejszego przedszkola, Panią Irenę Muszyńską, która swoją funkcję pełniła przez rok. 1 września 1983 r funkcję tę obejmuje Pani Lucyna Bania. Od 1 września 1987 przez 7 miesięcy Pani Lucyna Bania pełni obowiazki dyrektora i sama kieruje placówką. 9 marca 1988 roku Inspektor Oświaty i Wychowania powołuje na stanowisko dyrektora Panią Krystynę Książszczak. Wicedyrektorem zostaje Renata Wrzesińska. Po rezygnacji z pracy pani Krystyny Książszczak od 1. 09. 1988r stanowisko dyrektora obejmuje Renata Wrzesińska, zaś wicedyrektorem zostaje Pani Anna Jasiczek. Po roku na stanowisko wicedyrektora zostaje powołana Pani Barbara Konke (Krukowska), która tę funkcję pełni do dziś.
1 września 2007r na zasłużony odpoczynek odchodzi dyrektor Renata Wrzesińska a na Jej miejsce zostaje powołana Pani Urszula Michlicka, która z pasją i wielkim oddaniem kieruje Przedszkolem „Miś”.

Dzięki wspaniałej, twórczej i wykształconej kadrze pedagogicznej, dzieci w naszym przedszkolu czują się potrzebne, kochane i docenione. Mogą na co dzień rozwijać swój twórczy potencjał i zdolności, jakimi obdarzyła ich natura. Mogą też w każdej chwili liczyć na pomoc ze strony nauczycielek czy peronelu obsługowego.