zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

Sponsorzy

"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń."

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.


Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizacji życiowych planów następującym instytucjom i osobom:


 • Bankowi Spółdzielczemu w Słupcy,
 • Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie,
 • Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy,
 • Hurtowni „Bartek” (Pan Maryliusz Gasik i Pani Jolanta Jańczak),
 • Gminnej Spółdzielni "SCh" w Strzałkowie,
 • Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „Maja” Krzysztof Banasik,
 • Pani Jolancie Chojnackiej,
 • Panu Jackowi Hercykowi,
 • Pani Teresie Łodziewskiej,
 • Państwu Renacie i Hieronimowi Piech,
 • Pani Iwonie Suszka.


Z wyrazami szacunku
Urszula Michlicka
Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Miś”
w Słupcy


Zostań sponsorem


Prowadząc naszą placówkę pragniemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu w przedszkolu, staramy się doposażać naszą bazę w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji naszych celów statutowych. Naszym zamysłem jest również wzbogacenie placu przedszkolnego o nowe urządzenia. Wymaga to dużego nakładu finansowego.
Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:
• Finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, uroczystości przedszkolnych,
• Świadczenie usług (remontowych, przewozowych),
• Doposażenie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, artykuły biurowe, sprzęt audiowizualny, urządzenia do ogródka przedszkolnego,
• Udział w prelekcjach, pogadankach, występach.

Nasze konto: BS w Słupcy . 86 8542 0001 0009 5279 0018 7283

Nasze przedszkole oferuje zamieszczenie informacji o sponsorze oraz reklamę poprzez :
• zamieszczenie na stronie internetowej,
• na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola,
• prezentowanie koszulek ze znakiem sponsora.

                                          „Rodzice – Przedszkole – razem możemy więcej”

Ta myśl przyświeca codziennej pracy przedszkola, która opiera się na szeroko pojętej współpracy z rodzicami. Rodzice dzieci z poszczególnych grup mają swoich reprezentantów w Zarządzie Rady Rodziców.