zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

Działaność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Razem z Misiem powstało 12 października 2009r. z inicjatywy rodziców i pracowników Przedszkola Nr 2 "Miś" w Słupcy. Osobami, które reprezentują Stowarzyszenie są:

Urszula Michlicka - przewodnicząca,

Barbara Konke - wiceprzewodnicząca,

Iwona Suszka – skarbnik.

   Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra dzieci. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez: - prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych, - udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzicom, - udział w zajęciach sportowych i wydarzeniach społeczno-kulturalnych, - propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nimi form spędzania wolnego czasu, - nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, - gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych, - współpracę z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci. Z myślą o najmłodszych Stowarzyszenie podejmuje wiele przedsięwzięć, które mają służyć wyrównywaniu szans rozwojowych, promocji zdrowia, kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych. W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projekt zatytułowany „Nasze działanie to serduszek radowanie”. Zadanie realizowane było w ramach otrzymanej dotacji z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA ”Bank Dziecięcych Uśmiechów”. W 2012 r. nasza organizacja otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z przeznaczeniem na realizację zadania promującego zdrowie. Ponadto prowadzimy szereg działań wspomagających Przedszkole Nr 2 "Miś' w Słupcy. Dzięki Stowarzyszeniu „Razem z Misiem” plac zabaw zyskał nowe urządzenia -stał się kolorowy i bezpieczny. Przedszkole wzbogaciło się o nowe instrumenty muzyczne, przybory gimnastyczne. Wzbogaciła się też oferta zajęć skierowanych do dzieci i rodziców: zajęcia gimnastyczne, wyjazdy na basen, wyjazdy do stadniny koni. W ramach współpracy z przedszkolem , dzieci skorzystały ze specjalistycznych badań:okulistycznych, stomatologicznych, badań słuchu. Cieszymy się, że Stowarzyszenie „Razem z Misiem” może wspierać wszelkie działania nastawione na dzieci i dla dzieci. Członkowie Stowarzyszenia posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi i organizacji różnego rodzaju festynów i imprez.