zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Zabawa z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu.
I. Część dnia od godz. 6.30 do godz. 9.00
1. Schodzenie się dzieci.
2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych.
3. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
4. Zabiegi higieniczne.
5. Śniadanie.
II. Część dnia od godz. 9.00 do godz. 12.00
1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do możliwości dziecka:
• działanie zespołowe
• z całą grupą
• praca indywidualna
2. Zabawy zorganizowane i swobodne na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe ogrodnicze….
3. Zabiegi higieniczne.
4. Obiad.
III. Część dnia od 12.00 do godz. 16.00
1. W grupach młodszych leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek.
2. W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych:
• praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
• realizacja pomysłów dzieci
• propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci.
3. Zabiegi higieniczne.
4. Podwieczorek.
5. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu.
6. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.
7. Rozchodzenie się dzieci.